Điều Gì Xảy Ra Trong Mối Quan Hệ Mentoring?

Mentoring là mối quan hệ chuyển hóa, qua đó, cả mentor (tạm dịch: người cố vấn) và mentee (người được cố vấn), đều phát triển bản thân mình. Và đây là chia sẻ của những người trong cuộc.

Đinh Văn Bình và Võ Minh Quân là cặp đôi mentor - mentee trong chương trình SME Mentoring 1 on 1. Mentor Bình là Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp vùng thuộc một ngân hàng tại Việt Nam, còn mentee Quân là CEO startup chuyên về digital marketing. 

 

Họ tham gia vào mối quan hệ mentoring với mục tiêu rất rõ ràng. Bình muốn cải thiện kỹ năng lãnh đạo của mình; còn Quân kỳ vọng có một người đàn anh đi trước, hỗ trợ tư vấn giải quyết những vấn đề khó khăn trong công việc kinh doanh.

Sau 12 tháng, nhìn lại, kết quả đạt được vượt quá kỳ vọng của cả hai...

Đọc tiếp toàn bộ bài viết "Điều Gì Xảy Ra Trong Mối Quan Hệ Mentoring" trên Saigon Times Online tại đây.