Back to All Events

Matching Day

  • Saigon Innovation Hub 273 Điện Biên Phủ phường 7, Hồ Chí Minh Vietnam (map)

Matching session for mentors & mentees (2018 - 2019: SME Mentoring 1:1).